Kontakt

Jak się zapisac na obóz? Nic prostszego!

Dzieci można zapisać mailowo pod adresem: wigry@kik.waw.pl. W mailu prosimy zawrzeć następujące informacje: imię i nazwisko dziecka, jego numer PESEL, datę urodzenia, adres zamieszkania (ulica, kod pocztowy, miejscowość), a także imiona i nazwiska oraz (w przypadku różnych adresów) adres zamieszkania rodziców lub opiekuna prawnego.
Wraz z dopiskiem: Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wprowadzanie do systemów informatycznych moich danych osobowych zawartych w niniejszym mailu, administrowanych przez Klub Inteligencji Katolickiej z siedzibą przy ul. Freta 20/24, 00-227 Warszawa w zakresie niezbędnym do realizacji, ewaluacji i całkowitego rozliczenia obozu. Dostęp do danych będą mieli tylko upoważnieni pracownicy Klubu Inteligencji Katolickiej i wolontariusze Sekcji Wigierskiej Klubu Inteligencji Katolickiej. Dane nie będą przekazywane osobom trzecim ani innym podmiotom bez wyraźnej zgody osoby, której one dotyczą. Dane podaję dobrowolnie i jestem świadomy/a prawa do dostępu do treści moich danych i do ich poprawiania (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2015 r. poz. 2135, z późn. zm.).
Prosimy o dokonanie zapisów do 22 maja , będziemy jednak wdzięczni za wcześniejsze zapisy.

Wypełnij formularz lub napisz bezpośrednio:

wigry@kik.waw.pl

Ania Żaba Wróblewska
534 678 465

Kasia Machaj
507 863 507

Create your website at WordPress.com
Rozpocznij
%d blogerów lubi to: